Mielnik, wieś położona w powiecie Siemiatyckim, województwie Białostockim, nad Bugiem. Wzmiankowany już w XIII wieku. W 1391 roku Wladysław Jagiełło nadał miasto książętom mazowieckim. Za rządów księcia mazowieckiego  Bolesława IV Mielnik otrzymał prawa miejskie. W1440 roku wrócił do Litwy, w 1444 Kazimierz Jagiellończyk rozszerzył jego przywileje.

Mielnik Fot.MZ
  Mielnik

  W XV-XVI wieku Mielnik był ośrodkiem rzemieślniczo - handlowym i miejscem zjazdów polsko - litewskich. Tu 23 X 1501r podpisano jeden z aktów unii polsko - litewskiej. W Mielniku, w 1501 roku Aleksander Jagiellończyk wystawił akt, poddający króla i władzę państwową kontroli senatu jako organu oligarchii magnackiej. Akt ten nie wszedł w życie wskutek przeciwdziałania szlachty, na której stronę przeszedł król.
W XVI - XVIII wieku, Mielnik był stolicą ziemi, siedzibą starostwa grodowego i sądów. W 1569 r. miasto wraz z Podlasiem inkorporowano do Korony. Po zniszczeniach w połowie XVII wieku miasto podupadło. Mielnik utracił prawa miejskie w 1934 roku.             
MZ

 

  Dolina Bugu w okolicy wsi Mierzwice
Autor - Marek Zychowiecki

Siedlce czerwiec 2000