Mierzwice, kwiecień 2013. Wysoka woda w Bugu po wiosennych roztopach. 

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 045 046
050 051 052 053 SAM_3337

www.dolinabugu.siedleckie.pl
Siedlce, kwiecień 2013
Marek Zychowiecki